05 July 2015

TRANSFERS - 2015
TRANSFER LISTS
NEW LISTS      (UPDATED ON 13-07-2015)
SA MATHS ZP                    SA PHY SC ZP      
SA MATHS GOVT            SA PHY SC GOVT
SA MATHS ZP(U)               SA PHY SC ZP(U)
SA MATHS GOVT(U)     

SA BIO.SC(ZP)                   SA SOCIAL(ZP)             
SA BIO SC UM ZP             SA SOC UM ZP

SA TEL ZP 10-7-15           SA HIN ZP 10-7-15                  SA ENG ZP 10-7-15
SA TEL GOVT 10-7-15     SA HIN GOVT                       SA ENG GOVT 10-7-15
              

                            
GHM LATEST

VACANCIES
BIO SCIENCE       SOCIAL   SA TELUGU   SA HINDI    SA ENGLISH         SA MATHS 
SA PHY SC

GOVT MANAGEMENT TELUGU MEDIUM
GHM  Govt (Zone VI)Transfer List 
SA TELUGU GOVT
SAHINDI TM GOVT
SA ENG TM GOVT
SA MATHS TM GOVT
SA PS TM GOVT
SA BS TM GOVT
SA SS TM  GOVT
SA PD TM GOVT
PET TM GOVT
LPH TM GOVT
LPT TM GOVT
SGT TM GOVT
GOVT MANAGEMENT URDU MEDIUM


SA SS UM GOVT    
SA BS UM  GOVT 
SA MATHS UM   
LPU GOVT
                              
ZP MANAGEMANT TELUGU MEDIUM 

GHM ZP Vacancies 5-7-2015

GHM Transfer List
SA Hindi ZP Transfer list
SA English ZP Transfer list
SA Maths ZP Transfer list
SA Phy Sc ZP Transfer List
SA Social ZP Transfer list
SA PD ZP Transfer list 
LPT ZP Transfer list
LPH ZP Transfer list   
LFLHM ZP Transfer list
SGT TM ZP Transfer list
URDU MEDIUM ZP MANAGEMENT                                                                                            
 SA Urdu  ZP  Transfer list
LPU ZP Transfer list
SA Maths (UM) ZP Transfer list
SA Phy.Sc (UM) ZP Transfer list
SA Bio.Sc (UM) ZP Transfer list
SA Soc Studies (UM) ZP Transfer list
SGT (UM) ZP Transfer list